Arrow up

Projekti na koje smo ponosni! 

Logo firme Geoada

DOBRODOŠLI!

Pouzdanost i preciznost su naš prioritet

Važimo za pouzdano preduzeće u Novom Sadu, i širom Republike Srbije. Pratimo standarde i zahteve, koje pred nas stavlja savremeni način života, kako bismo Vam ispunili sve želje na najkvalitetniji način.

KTP za potrebe izgradnje spoljne hidrantske - protivpožarne mreže Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu

Rekonstrukcija i modernizacija Pruge Subotica - Horgoš - Granica sa Madjarskom (Segedin), od KM1 + 269.84 do KM27 + 897.24

Palata Pravde u Novom Sadu

Sportski kompleks sa bazenima
u mestu Futog

Poddeonica III Autoput E-763, Sekcija Preljina - Požega

Aktuelni Projekti

snimanje fasada i GEODETSKI NADZOR ZA PROJEKAT UREĐENJA ALMAŠKOG KRAJA U NOVOM SADU

Na aktuelnom projektu se proveravaju pozicije temelja za sadne jame za drveće, slivnici, podzemni kontejneri, ivičnjaci, odnosno granice saobraćajnice, parking mesta, zelenih površina, kao i provera trase svih instalacija i dr.

Takođe, na postojećim objektima vrše se i snimanja karakterističnih tačaka i detalja fasade objekta i krovova, pored redovnih metoda snimanja, podaci se prikupljaju i pomoću drona.

Almaški kraj - stalakAlmaški krajAlmaški kraj - merenjeSlika - Almaški kraj - dronSlika - Almaški krajSlika - Almaški kraj - Dron 2

JKP Novosadska Toplana

Radovi na obeležavanju trasa toplovoda i snimanju priključaka.

PRISTUPNI KANALI PRUGE NA DEONICI MALI IĐOŠ

Praćenje izgradnje kanala do pojasa deonice pruge davanjem profila i dubine iskopa.

SPORTSKI KOMPLEKS SA BAZENIMA U MESTU FUTOG

Radovi na redovnom praćenju izgradnje objekta bazena sa pristupnim saobraćajnicama.

Oskultacije Brana Tavakvut I Velebit u Okviru DTD Severna Bačka

Nakon proverene postojeće mreže radi se nulta serija merenja, te se nakon toga izravnavaju podaci odnosno definitivne koordinate i pristupa se daljim merenjima. Planirana merenja su za oktobar mesec ove godine, nakon skidanja useva ( kukuruza ) zbog dogledanja tačaka mreže.

Slika Brana Tavakvut I VelebitSlika Brana Tavakvut I VelebitSlika Brana Tavakvut I VelebitSlika Brana Tavakvut I VelebitSlika Brana Tavakvut I VelebitSlika Brana Tavakvut I Velebit

Skladište za smeštaj poljoprivrednih proizvoda (Hala)

Na datom projektu su obeleženi grubi gabariti objekta, zatim obeleženi su stope pre mršave betonaže na koje se kasnije postavljaju same čašice stubova koje se kasnije takođe obeležavaju.

Planirani broj tačaka obeležavanja stopa je 156, te planirani broj tačaka obeležavanja čašica je 219.  Nakon toga je redovno geodetsko praćenje na gradilištu, zatim se nastavlja sa redovnim geodetskim praćenjem objekta sa predajom svih potrebnih geodetskih elaborata.

Skladište za poljoprivredne proizvode Skladište za poljoprivredne proizvode Skladište za poljoprivredne proizvode Skladište za poljoprivredne proizvode

O nama

‘’GEOADA DOO NOVI SAD ‘’ je osnovana 2020.godine u Novom Sadu kao preduzeće čija je uža oblast poslovanja geodezija i geomatika (oblast koja je sve više zastupljena u poslednjoj deceniji napretkom tehnologije).

CILJ

je uspostavljanje saradnje kroz sticanje poverenja bazirano na izvršenim kvalitetnim uslugama, sa tendencimoj uspostavljanja tržišta i u ostalim zemljama.

DELOKRUG

poslovanja je teritorija Republike Srbije.

Preduzeće čini

Mlad tim, stručno osposobljenog kadra, koje svoje zadatke obavlja odgovorno i efikasno u skladu sa važećim zakonskim propisima i standardima.

Raspolažemo

Najsavremenijom opremom od strane referentnih proizvođača kao što su Leica i Trimble. Takođe raspolažemo i sa opremom takozvanom dron.

Posedujemo

Sve vrste geodetskih licenci izdate od strane Republičkog geodetskog zavoda, kao i licencu za rad (pogledaj licencu).

Klikni ovde

Garantujemo

Klijentima garantujemo tačnost, pouzdanost i preciznost izvršenih radova u dogovorenim rokovima.

Reč direktora:

Kao osnivač firme rukovođen iskustvom kako u privatnom, tako i u javnom sektoru, tada 2020-e godine., želeo sam da oformim mlad tim koji će pratiti zadatke geodetskog inženjerstva koje konstatno traže usavršavanje nadolazećom tehnologijom, a bez mladih ljudi to nije moguće. Sve ono što prikupljamo na terenu kao geodetski stručnjaci jesu geoprostorni podaci, odnosno podaci ili informacija o nepokretnosti bazirani na poznavanju lokacije u prostoru. Nekada je te podatke potrebno prikazati u inženjerskoj tačnosti, a nekada uspostaviti preglednu mapu ili bazu za različite potrebe. Vodeći se tom vizijom, osniva se ogranak firme 2021-e godine RealEye Digital https://realeye.digital/sr/ te svakim danom dokazujemo prepoznatljivost na tržištu.

Želim da firma GEOADA, svim budućim geodetskim stručnjacima i inženjerima bude oslonac kao sistem u kojem će se osetiti pouzdano, kako glasi i naša parola, sa kojom težimo takav odnos kako u samoj firmi tako i prema klijentima.

Gradimo sistem u kojem će se svi osetiti sigurno sa tendencijom stručnog pristupa u pružanju geodetskih usluga i jedinstvenih usluga geoinformacionih tehenologija.

Slika Andjelko Matić - direktor firme

Direktor i vlasnik firme:

Anđelko Matić, mast.inž.geodez.

Radno iskustvo: 

 • JVP VODE VOJVODINE Novi Sad - 2017 - 2019
 • ADA COOP DOO Novi Sad - 2020
 • GEOADA DOO Novi Sad - 2020 - danas

Licence:

 • Geodetska licenca I. reda Republičkog geodetskog zavoda (бр: 01 0632 20)
 • Geodetska licenca II. reda Republičkog geodetskog zavoda (бr: 02 0749 18)
 • Licenca odgovornog projektanta iz oblasti geodetskog inženjerstva izdata od strane Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu (бр: 380И07421) - Inženjerska komora Srbije
 • Licenca odogovornog izvođača radova iz oblasti geodetskog inženjerstva izdata od strane Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu (бр: 480М09121) - Inženjerska komora Srbije

Naš tim

Slika - Andjelko Matić

Andjelko Matic

Generalni direktor

Master inženjer geodezije

Logo Linkedin
Slika - Branislav Kovačević

Branislav Kovačević

Inženjer geodezije

Logo Linkedin
Slika - Dejan Popović

Dejan Popović

Zastupnik ogranka RealEye Digital

Master inženjer geoprostornih tehnologija

Logo Linkedin
Slika - Tanja Kojić

Tanja Kojić

Diplomirani inženjer geodezije

Slika - Vuk Krsmanović

Vuk Krsmanović

Diplomirani inženjer geodezije

Logo Linkedin
Slika - Ivan Milutinović

Ivan Milutinović

Master inženjer geodezije

Logo Linkedin

Oblast usluga

Specijalizovani smo za isporuku rešenja po meri koja će zadovoljiti vaše različite potrebe. Podržani timom iskusnih profesionalaca i najsavremenijom tehnologijom, posvećeni smo obezbeđivanju tačnih i pouzdanih rezultata koji će dati informacije o vašim projektima i odlukama. Istražite različite usluge koje nudimo.

Katastarske usluge

 • Izrada Elaborata geodetskih radova svih tipova za ucrtavanje u Katastar
 • Izrada projekata parcelacije i prepracelacije i projekata geodetskog obeležavanja
 • Spajanje parcele
 • Skice faktičkih stanja za potrebe sudova i dr.
 • Ezažiranje (merenje površina) za ozakonjenje nepokretnosti
 • Ozakonjenje objekata
 • Omeđavanje granica katastarske parcele (OGP)
 • Obeleževanje svih tipova vodova i predaja Elaborata za izvedene vodove

Inženjerske usluge

 • Izrada Katastarsko-topografskih planova (KTP)
 • Praćenje izgradnje objekata u objedinjenoj proceduri
 • Praćenje i računanje kubatora iskopa i kubatora utrošenog materijala
 • Praćenje vertikalnosti stubova
 • Praćenje izgradnje linijskih objekata puteva, pruga
 • Praćenje izgradnje objekata visokogradnje mostova, vijadukta
 • Oskultacije brana
 • Uspostavljanje geodetske mreže

geoprostorni
podaci i gis

Naš ogranak firme REALEYE DIGITAL smešten na Naučno tehnološkom parku u Novom Sadu sa ciljem razvijanjem tržišta u oblasti pružanja geoinformacionih usluga kao ovašćeni servisni partner kanadskog softvera (FME by Safe Softwar) za Republiku Srbiju.

Istraži

Reference

Reference u projektima od javnog značaja

1. Geodetsko praćenje poddeonice III Autoput E-763, Sekcija Preljina - Požega sa pristupnim saobraćajnicama i pratećim nadvožnacima, kao i objektima kanalske mreže (2021-22)

Geodetski radovi: praćenje izgradnje ploče mostovske konstrukcije i njenih segmenata, kao i praćenje izgradnje pristupne kanalske mreže
Slika - Poddeonica Autoput E-765, Sekcija Preljina - PožegaSlika - Poddeonica Autoput E-765, Sekcija Preljina - Požega

2. Geodetski usluge na izvođenju radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Subotica - Horgoš - Granica sa Mađarskom(Segedin), od KM1 + 269.84 do KM27 + 897.24  (2021-22)

Geodetski radovi:
- Obeležavanje osovine koloseka i osiguranja za potrebe izvođenja na gornjem stroju
- Kontrola prilikom izvođenja gornjeg stroja
- Snimanje izvedenog stanja gornjeg stroja
- Priprema podataka za obeležavanje
Slika - Pruga Subotica - HorgošSlika - Pruga Subotica - HorgošSlika - Pruga Subotica - Horgoš

Reference u visokogranji

1. Stambeni kompleks na Jugovićevu naselju u Novom Sadu Objekti‘’D’’ i ‘Z’’ sa pristupnim saobraćajnicama (2020-2022)

Okvirna bruto razvijenost objekta 30.000,00 m²
Namena kompleksa: stamebni kompleks za pripadnike snaga bezbednosti
Specifičnost u geodeskim radovima: Predmetno područje je bilo plavno te je u te svrhe bilo potrebno obeležiti preko 700 šipova ukupno za oba objekta
Ostali geodetski radovi: Redovan postupak praćenja gradnje objekta, sa uspostavljanjem Elaborata za temelje, konstrukciju, etažiranje i dr.

2. Palata pravde u Novom Sadu (2021-2023)

Projekat finansiran od strane Evropske Unije
Okvirna bruto razvijenost objekta 10.000,00 m²
Specifičnost u geodeskim radovima: Zbog uskog prostora za izgradnju objekta na predmetnoj lokaciji, bilo je potrebno konstantno pratiti okolne objekte obeležene markicama zbog potencijalnog smicanja.
Ostali geodetski radovi: Obeležavanje dijafragme koja je postavljana na okvirnih 20m dubine, zatim obeležavanje pozicija ankera naglavnih greda i ostalih pozicija.

3. Sportski kompleks sa bazenima u mestu Futog

Okvirna bruto razvijenost objekta 5.000,00 m²
Geodetksi radovi: Obeležavanje pozicije atike na osama, obeležavanje pozicije stuboba čelične fasade, praćenje sleganja objekta, obeležavanje slivnika oko bazena, praćenje malterisanja unutar bazena, praćenje izgradnje sve do upotrebne dozvole.

Reference na izradi katarstarsko-topografskih planova (KTP)

45ha u mestima Bački Jarak i Temerin za potrebe izgradnje hidrantske mreže 2023
2ha u mestima Klenak i Grabovci 2023
5ha u mestima Banatsko Veliko Selo, Nakovo, Iđoš i Mokrin 2023
28ha za potrebe izgradnje spoljne hidrantske - protivpožarne mreže Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu 2022
35ha za potrebe dogradnje postojećih i izgradnje novih objekata u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2021
Snimanje nekoliko postojećih objekata za Kliniku za stomatologiju Vojvodine u Novom Sadu za potrebe dogradnje i izgradnje novog objekta 2021
Slika - KTP dron Slika - pregledna karta KRP univeryitetski centar Novi Sad Slika - KTP Planovi DronSlika - KTP Planovi Dron

Reference na praćenju izgradnje vodova

Grad Sombor - Saobraćajnica P6 sa pratećom infrastrukturom - projekat hidrotehničkih instalacija 2023
Delta Agrar - "ZZ BRATSTVO JEDINSTVO" - Izgradnja zalivnog sistema 2023
Grad Novi Sad - Rekonstrukcija hidrantske mreze 2022
Opština Stara Pazova - Izgradnja vodovodne mreže 2022
Opštinska uprava Temerin - Izgradnja vodovodne mreže 2022
Opština Žabalj - Izgradnja rezervoara za vodosnabdevanje naselja 2021
Svetozar Miletić ( Stanišić ) - Izgradnja vodovodne mreže 2021
Preko 500km geodetski obeleženih i snimljenih trasa vodova (vododovne, kanalizacionce, strujne, gasovodne mreže) i sprovedenih kroz nadležna Odeljenja za katastar vodova u saradnji sa izvođačima ADA COOP DOO, Energotehnika-Južna Bačka, ARMEX, Energy Ltd, DOO Akvapan Inženjering, WPI DOO, TADIS DOO, AS COOP i dr.
Slika - Trasa vodaSlika - JKP Toplana Slika - JKP Toplana - trasa vodaSlika - Trasa voda

1000+

hektara snimljenih površina sa izrađenim KTP-ovima

500+

kilometara geodetski obeleženih i snimljenih trasa vodova

100+

završenih projekata, zadovoljnih saradnika i kompanija

Utisci klijenata

O saradnji sa Vama imam samo reči hvale. Izuzetan tim mladih ljudi posvećenih svom poslu. Firma za svaku preporuku.

Zoran Mihić, MIHIĆ INŽENJERING GAJDOBRA

Odlična i korektna saradnja, sve u dogovorenom roku. Maximalno sam zadovoljan komunikacijom sa momcima. Za svaku preporuku!

Alen Mirić, DARKOM DOO RUMENKA

Odlična usluga. Izrada elaborata u kratkom roku. Velika profesionalnost. Zaposleni prijatni i komunikativni. Sve preporuke za saradnju

Vedran Rodić, R PARKING

Geoada jeste pouzdan partner koji je potreban svakom izvođaču građevinskih radova. Tim sačinjen od mladog, ali izuzetno obrazovanog i entuzijastičnog kadra koji je spreman da odgovori blagovremeno na sve zahtjeve sa gradilišta, planirane a nerijetko, zbog dinamičnog okruženja i neplanirane.Firma koja svakom zadataku pristupa profesionalno, bez obzira na njegovu složenost.

Boško Maksić, JADRAN DOO BEOGRAD

Kao deo tima i neko ko je tu u firmi od njenog osnivanja mogu da kažem da se firma konstantno usavršava i napreduje. Prisutna je posvećenost visokom kvalitetu usluga, a tome doprinosi naša efikasnost, stručnost u radu, kolegijalni odnos i dobra radna atmosfera

Stefan Kisić, iz reda zaposlenih GEOADA DOO NOVI SAD
Logo firme Geoada doo

Azurni, odgovorni i precizni.

Petar Runjevac, NAFTAGAS -NAFTNI SERVISI - NIS

Velika preporuka za ekipu iz Geoade. Vrlo operativni i uvek istopostovan svaki dogovor. Odlična saradnja.

Miloš Đenić, GP BEST IZGRADNJA DOO NOVI SAD
Arrow left
Arrow right

O saradnji sa Vama imam samo reči hvale. Izuzetan tim mladih ljudi posvećenih svom poslu. Firma za svaku preporuku.

Zoran Mihić, MIHIĆ INŽENJERING GAJDOBRA

Odlična i korektna saradnja, sve u dogovorenom roku. Maximalno sam zadovoljan komunikacijom sa momcima. Za svaku preporuku!

Alen Mirić, DARKOM DOO RUMENKA

Odlična usluga. Izrada elaborata u kratkom roku. Velika profesionalnost. Zaposleni prijatni i komunikativni. Sve preporuke za saradnju

Vedran Rodić, R PARKING

Geoada jeste pouzdan partner koji je potreban svakom izvođaču građevinskih radova. Tim sačinjen od mladog, ali izuzetno obrazovanog i entuzijastičnog kadra koji je spreman da odgovori blagovremeno na sve zahtjeve sa gradilišta, planirane a nerijetko, zbog dinamičnog okruženja i neplanirane.Firma koja svakom zadataku pristupa profesionalno, bez obzira na njegovu složenost.

Boško Maksić, JADRAN DOO BEOGRAD

Kao deo tima i neko ko je tu u firmi od njenog osnivanja mogu da kažem da se firma konstantno usavršava i napreduje. Prisutna je posvećenost visokom kvalitetu usluga, a tome doprinosi naša efikasnost, stručnost u radu, kolegijalni odnos i dobra radna atmosfera

Stefan Kisic, iz reda zaposlenih GEOADA DOO NOVI SAD

Azurni, odgovorni i precizni.

Petar Runjevac, NAFTAGAS -NAFTNI SERVISI - NIS
Arrow left
Arrow right

O saradnji sa Vama imam samo reči hvale. Izuzetan tim mladih ljudi posvećenih svom poslu. Firma za svaku preporuku.

Zoran Mihić, MIHIĆ INŽENJERING GAJDOBRA

Odlična i korektna saradnja, sve u dogovorenom roku. Maximalno sam zadovoljan komunikacijom sa momcima. Za svaku preporuku!

Alen Mirić, DARKOM DOO RUMENKA

Odlična usluga. Izrada elaborata u kratkom roku. Velika profesionalnost. Zaposleni prijatni i komunikativni. Sve preporuke za saradnju

Vedran Rodić, R PARKING

Geoada jeste pouzdan partner koji je potreban svakom izvođaču građevinskih radova. Tim sačinjen od mladog, ali izuzetno obrazovanog i entuzijastičnog kadra koji je spreman da odgovori blagovremeno na sve zahtjeve sa gradilišta, planirane a nerijetko, zbog dinamičnog okruženja i neplanirane.Firma koja svakom zadataku pristupa profesionalno, bez obzira na njegovu složenost.

Boško Maksić, JADRAN DOO BEOGRAD

Kao deo tima i neko ko je tu u firmi od njenog osnivanja mogu da kažem da se firma konstantno usavršava i napreduje. Prisutna je posvećenost visokom kvalitetu usluga, a tome doprinosi naša efikasnost, stručnost u radu, kolegijalni odnos i dobra radna atmosfera

Stefan Kisic, iz reda zaposlenih GEOADA DOO NOVI SAD

Azurni, odgovorni i precizni.

Petar Runjevac, NAFTAGAS -NAFTNI SERVISI - NIS

Velika preporuka za ekipu iz Geoade. Vrlo operativni i uvek istopostovan svaki dogovor. Odlična saradnja.

Miloš Đenić, GP BEST IZGRADNJA DOO NOVI SAD
Arrow left
Arrow right

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada

GRAVITON DOO

Kontaktirajte naš tim! 

Budite slobodni da nas kontaktirate, odgovorićemo što je pre moguće.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.